Member of Legislative Assembly
Name Position Constituency
SHRI. SONAM LAMA Hon'ble MLA Sangha
SHRI NAR BAHADUR DAHAL (CHETTRI) Hon'ble MLA Khamdung- Singtam
SHRI. ARUN UPRETI Hon'ble MLA Arithang
SHRI. SAMDUP LEPCHA Hon'ble MLA Lachen-Mangan (BL)
SHRI. LOK NATH SHARMA Hon'ble MLA Gyalshing-Barnyak
SHRI. MINGMA NORBU SHERPA Hon'ble MLA Daramdim (BL)
SHRI THENLAY TSHERING BHUTIA Hon'ble MLA Kabi-lungchuk (BL)
SHRI. BHIM HANG LIMBOO Hon'ble MLA Yangthang
SHRI SANJIT KHAREL Hon'ble MLA Namthang Rateypani
SHRI PREM SING TAMANG (GOLAY) Hon'ble MLA Rhenock
SHRI MADAN CINTURY Hon'ble MLA Salghari-zoom(SC)
SHRI BEDU SINGH PANTH Hon'ble MLA Temi-namphing
SHRI L B DAS Hon'ble MLA West-pandam (sc)
SHRI TSHERING THENDUP BHUTIA Hon'ble MLA Yoksam- Tashiding (BL)
SHRI RIKSHAL DORJEE BHUTIA Hon'ble MLA Barfung (BL)
SHRI PURAN KUMAR GURUNG Hon'ble MLA Chujachen
SHRI PINTSO NAMGYAL LEPCHA Hon'ble MLA Dzongu (BL)
SMT PAMIN LEPCHA Hon'ble MLA Gnathang Machong(BL)
SHRI SUDESH KUMAR SUBBA Hon'ble MLA Maneybung-Dentam
SHRI NAR BAHADUR PRADHAN Hon'ble MLA Melli
SHRI RAJU BASNET Hon'ble MLA Namcheybung
SMT. RAJ KUMARI THAPA Hon'ble MLA Rangang-yangang
SHRI ERUNG TENZING LEPCHA Hon'ble MLA Rinchenpong(BL)
SHRI SAMDUP TSHERING BHUTIA Hon'ble MLA Tumen-lingi (BL)
SMT KALA RAI Hon'ble MLA Upper Burtuk
SHRI G.T. DHUNGEL Hon'ble MLA Upper Tadong
SHRI BHOJ RAJ RAI Hon'ble MLA Poklok Kamrang
SHRI SONAM TSHERING VENCHUNGPA Hon'ble MLA Martam Rumtek (BL)
SHRI DELAY NAMGYAL BARFUNGPA Hon'ble MLA Gangtok (BL)
SHRI TENZING NORBU LAMTHA Hon'ble MLA Syari (BL)